S

SNPs (“snips”)

promjena samo jedne nukleotidne baze u DNK molekuli – to je najčešći oblik DNK varijacije, koji se koristi kao genski marker