P

pasmina

skupina domaćih životinja s određenim i prepoznatljivim vanjskim karakteristikama koje omogućuju odvajanje vizualnim pregledom od drugih slično definiranih skupina unutar iste vrste ili skupine za koje je zemljopisno i/ili kulturološko odvajanje od fenotipski sličnih grupa dovelo do prihvaćanja kao posebnih pasmina

poligenetsko svojstvo

svojstvo koje je pod kontrolom velikog broja gena

populacijska genetika

nauka koja se bavi proučavanjem genskih varijacija između skupina jedinki