Povijest

Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj usvojen je početkom 2010. godine. Jedna od smjernica Programa podrazumijeva razvoj i nadzor provedbe konzervacijskih in situ i ex situ programa zaštite izvornih pasmina domaćih životinja.

Primarni oblik zaštite izvornih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj je u izvornom okruženju (in situ), čime se podržava adaptabilnost populacije, održava bioraznolikost staništa i ruralnih sredina, te potiče samoodrživost pasmina.

Ex situ model ili očuvanje pasmina van izvornih okruženja, koja dolazi u dva oblika: in vivo (zoološki vrtovi, parkovi prirode, hobisti, itd) i in vitro (krio-konzervacija spolnog i tkivnog staničja) potpora je programima očuvanja in situ.

Uspostava Banke gena domaćih životinja u Republici Hrvatskoj predviđena je Nacionalnim programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo poljoprivrede, 2010), a za zasnivanje i vođenje Banke gena bila je zadužena Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA).

HPA započela je s formiranjem Banke gena i prikupljanjem uzoraka naših izvornih pasmina domaćih životinja tijekom 2013. godine. Banka gena je od 01.01.2019. u sklopu Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.