Nacionalna mreža banke gena

Sukladno Nacionalnom programu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025. uspostavljenje Nacionalne mreže banke gena od velike je važnosti za očuvanje izvornih i genetskog unaprjeđenja svih pasmina domaćih životinja.

Nacionalnu mrežu banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske (NmBAG) čine:

  • Banka gena domaćih životinja Republike Hrvatske (BAG) kao nacionalna banka gena i sastavni je dio Ministarstva poljoprivrede koja predstavlja središnju točku nacionalne mreže banki gena
  • Priznate banke gena (pBAG) koje su utemeljene u skladu sa Zakonom o uzgoju domaćih životinja („Narodne novine“, broj 115/18.  i 52/21.)

Priznate banke gena uključene u Nacionalnu mrežu banke gena Republike Hrvatske provode prikupljanje, pohranu i manipulaciju prema protokolima koji su istovjetni za sve sastavnice mreže banke gena.

Priznate banke gena:

  • Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. (AZRRI)
  • Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka (SSUUHH)
  • Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)
  • Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac (SSUKHP)