Budućnost

Temeljem spoznaja o stanju ugroženosti pasmina radi se akcijska prioritetna lista koja kvantificira optimalnu količinu i vrstu potrebnog genetskog materijala po pasmini i vrsti. U Banku gena poželjno je pohraniti različit tkivni materijal (sjeme, zametci, jajne stanice, somatske stanice). Pohranjeno sjeme vrijedan je genetski materijal, iskoristiv u upravljanju genetskom varijabilnošću u aktivnim in situ programima.

Razvoj znanstvenih spoznaja je kontinuiran te je neophodno praćenje i uvođenje novih i poboljšanih procedura u procese očuvanja izvornih pasmina. Neke od budućih zadaća Banke gena su:

  • daljnja karakterizacija pasmina, posebno s naglaskom na svojstva prilagodljivosti promijenjenim uvjetima uzgoja i držanja
  • sudjelovanje u unaprjeđenju metoda za praćenje, procjenu i optimizaciju genetske raznolikosti unutar pasmina
  • sudjelovanje u razvoju metoda za određivanje tržišnih i netržišnih vrijednosti izvornih pasmina
  • sudjelovanje u procjeni odnosa izvornih pasmina s ulogom koju imaju u okolišu
  • usvajanje novih postupaka pohrane različitih vrsta tkiva