Crna slavonska

Crna slavonska svinja proizvod je planskog uzgoja kojeg je grof Karl Pfeiffer počeo 1860. godine križanjem krmača lasaste mangulice s nerastima berkshire pasmine. Njegov sin Leopold nastavio je križanje s nerastima Poland China pasmine, uvezenima iz SAD-a. Dugotrajnim oštrim selekcijskim radom stvorena je crna slavonska svinja.

Crna slavonska svinja se sa područja Slavonije proširila u Mađarsku i Vojvodinu. Posebno je bila cijenjena na bečkom tržištu, gdje je 1873. godine osvojila nagradu na poljoprivrednom sajmu. Crna slavonska svinja nije arhaična pasmina, već je stvorena uspješnim uzgojnim radom i odgovarala je tada postavljenom uzgojnom cilju. Introdukcijom novijih kombiniranih i mesnih pasmina broj grla crne slavonske svinje se drastično smanjio te je došao do granice biološkog minimuma. Koncem 90-tih godina 20. stoljeća, nakon uspostave matične evidencije i početka uzgojnog rada i zaštite populacije, broj grla crne slavonske svinje počeo je rasti.

Crna slavonska svinja je kasnozrela, srednje veličine i masnomesnog tipa. Jednobojna je, srednje duljine i tamno pigmentiranih papaka. Koža joj je tamno pigmentirana (pepeljastosive boje), a dlake rijetke, potpuno crne i ravne. Glava je dugačka, konkavnog profila, s poluklapavim ušima. Visina grebena je oko 68 cm, a težina odrasle svinje 270 kg. Crna slavonska svinja tradicionalno se hranila na šumskoj ispaši (žirenje) i na pašnjacima, a tov je završavao kukuruzom. Dobro iskorištava hranu lošije kvalitete i pokazuje dobru otpornost na teške uvjete držanja. Pogodna je za ekstenzivan i poluintenzivan način držanja. Spolno dozrijeva s godinu dana i obično prasi 7-10 prasadi.

Crna slavonska svinja - broj uzgajivača, veličina matične populacije, Ne i stupanj ugroženosti (FAO 1995; FAO 2013 *)

God.Br. uzgaj.Br. muš. jed.Br. žen. jed.NeStupanj ugrož.
2001572623793,72Visoko ugrož.
20027336387131,74Visoko ugrož.
20039133375121,32Visoko ugrož.
20048857562207,00Potenc. ugrož.
20059558627212,36Potenc. ugrož.
200610246604170,98Visoko ugrož.
20079662607225,02Potenc. ugrož.
200811178669279,42Potenc. ugrož.
200913274642265,41Potenc. ugrož.
2010124115856405,52Potenc. ugrož.
2011122109896388,71Potenc. ugrož.
2012128125950441,86Potenc. ugrož.
2013126120839419,94Potenc. ugrož.
20141501631.064565,39Potenc. ugrož.
20152091911.305666,46Potenc. ugrož.
20162182141.546751,92Potenc. ugrož.
20172252421.930860,15Potenc. ugrož.
20182612012.262738,39Potenc. ugrož.
20192051932.495716,57Nema rizika *
20202241822.708682,15Nema rizika *
20211891522.418572,04Ranjiva *
20221581312.143493,81Ranjiva*