Izjava o pristupačnosti internetskih stranica

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI INTERNETSKIH STRANICA

Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano poduzima mjere kako bi svoje internetske stranice učinila pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Ministarstva poljoprivrede – Banke gena (https://banka-gena.mps.hr).

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice Ministarstva poljoprivrede – Banke gena djelomično su usklađene s odredbama Zakona.

Nepristupačni sadržaj

 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
 • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst),
 • .pdf i .doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje,
 • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise,
 • dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku,
 • kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajući,
 • navigacija za mobilni pristup u pojedinim rezolucijama ne prikazuje se adekvatno
 • nije omogućena promjena fonta

Za sve navedene neusklađenosti Ministarstvo poljoprivrede se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Ministarstvo poljoprivrede kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Ministarstvo poljoprivrede redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Ministarstvo poljoprivrede će u skladu s mogućnostima i po potrebi korištenjem usluga vanjskih izvršitelja modernizirati mrežne stranice uzimajući u obzir zahtjeve pristupačnosti kako bi i osobe s određenim invaliditetom (oštećenje vida, sluha, motoričke ili kognitivne smetnje), starije osobe mogle nesmetano koristiti mrežno sjedište te sukladno tome provesti potrebne prilagodbe pri izradi i dizajnu digitalnog sadržaja.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Ministarstva poljoprivrede želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje Ministarstva poljoprivrede putem e-mail adrese pristupinfo@mps.hr

Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu,
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
 • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Ministarstvo poljoprivrede će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 23. rujna 2020., a zadnji put je preispitana 12. veljače 2024.

Za pripremu Izjave o pristupačnosti Ministarstvo poljoprivrede je provelo automatiziranu i osobnu procjenu. Automatizirana procjena izvršena je uz pomoć Wave Evaluation Tool-a.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje Ministarstvo poljoprivrede putem e-mail adrese pristupinfo@mps.hr

Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu,
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
 • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Ministarstvo poljoprivrede će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Ministarstva poljoprivrede na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.