Banka gena

Cilj rada Banke gena je istražiti, prikupiti, identificirati, klasificirati i sačuvati animalne genetske resurse u Republici Hrvatskoj, te sačuvati sve vrste tkiva s pratećim podacima o genetskim izvorima pohranjenima u bazi podataka. Razvoj ex-situ zbirki omogućuje očuvanje svih pasmina, uklanjajući potrebu za odlukom o tome koje se pasmine čuvaju te osigurava jednakost u pristupu različitim granama stočarstva.

Banku gena čini biološki materijal (germinativna i somatska tkva) uskladišten na niskim temperaturama (najčešće u tekućem dušiku -196 °C). Ovim se postupkom genetska raznolikost određene vrste ili pasmine može sačuvati gotovo zauvijek. Pohranjene gamete, zametci i somatska tkiva omogućuju prijenos genetskog materijala između populacija njihovom uporabom i mnogo godina nakon što donorska životinja nije živa.

Tkivo pohranjeno u Banku gena je nacionalno dobro i njime raspolaže Republika Hrvatska.

Čuvamo naše naslijeđe za budućnost.