Zbirke banke gena

Germinativna tkiva

Pohranjuju se biološki uzorci reproduktivnog materijala (sperma).

Genomske kolekcije

Pohranjuju se drugi biološki materijali (DNK, krv, somatske stanice).