Referentna ekspertna mreža za očuvanje animalnih genetskih resursa

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025. temeljni je akt očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja te upravljanja genetskim životinjskim resursima. Uspostavom snažnije suradnje sa drugim dionicima provedbe Nacionalnog programa, posebice uzgajivačima, uzgojnim udruženjima, tijelima državne i regionalne uprave, Savjet za praćenje provedbe Nacionalnog programa, kao središnje savjetodavno i kontrolno tijelo koje skrbi za njegovu provedbu, uspostavio je Referentnu ekspertnu mrežu za očuvanje animalnih genetskih resursa.

Zadaća REM AnGR-a:

  • sudjelovanje u praćenju specifičnih tematskih aktivnosti koje se provode u okviru Nacionalnog programa
  • davanje mišljenja, preporuka i smjernica u provedbi aktivnosti očuvanja i uzgoja domaćih životinja koje su vezane za tematske podskupine REM AnGR-a
  • davanje mišljenja i preporuka o obnovi pasmina domaćih životinja koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom
  • davanje mišljenja i smjernica aktivnim programima očuvanja ugroženih pasmina domaćih životinja
  • sudjelovanje i u drugim aktivnostima koji proizlaze iz Nacionalnog programa.

Članovi REM AnGR-a