L

lokalno prilagođena pasmina

pasmina koja je u određenom prostoru dovoljno dugo te se genetski prilagodila jednom ili više tradicionalnih proizvodnih sustava ili okoliša u određenom prostoru

lokusi kvantitativnih svojstava (QTL)

opisuje kromosomsku regiju koja sadrži jedan ili više gena koji sudjeluju u ekspresiji poligenog svojstva