D

deoksiribonukleinska kiselina (DNK)

molekula koja kodira genetske informacije

DNK ima oblik dvostruke uzvojnice koja formira genetski kod za sva živa bića i nosi upute o tome kako životinja raste, razmnožava se i reagira na okolne promjene, kako probavlja i pohranjuje hranjive tvari i reagira na bolesti

u građi DNK molekule varijabilni dio su tzv. nukleotidne baze: adenin (A), guanin (G), citozin (C) i timin (T)

upravo poredak ovih baza duž lanca DNK molekule je ono što jednu jedinku čini različitom od druge jedinke, ali i od drugih vrsta

DNK marker

DNK sekvenca koja postoji u dva ili više oblika koji se mogu koristiti za genotipizaciju pojedinačnog organizma

dokazivanje roditeljstva

korištenje SNP markera definiranih ISAG sustavom za potrvrđivanje roditelja testirane jedinke