M

mapiranje gena

određivanje relativne pozicije gena na DNK molekuli (kromosoma ili plazmida) i jedinica povezanosti ili fizička jedinica između njih

markerima potpomognuta selekcija (MAS)

primjena genetskih / DNK markera korištenih u odabiru određenih linija s ciljem razvoja novih varijeteta

monogenski

poremećaji prisutni na samo jednom genu, odnosno javljaju se kao posljedica jednog mutiranog gena

mutacija

slučajna i trajna promjena u genima koja može dovesti do stvaranja novih alela

mutacije mogu proizvesti nova svojstva, npr. mutacija u genu za crnu boju dlake može proizvesti novi alel za bijelu boju dlake;  kod goveda je poznata mutacija za pojačanu mišićavost kod belgijskog plavog goveda