F

fenotip

svaka mjerljivo ili uočljivo svojstvo jedinke (npr. količina mlijeka i sastav mlijeka, dubina vimena)