I

in vivo in situ

konzerviranje pasmine kroz kontinuirani uzgoj i korištenje u proizvodnom sustavu u kojem je pasmina nastala ili se uobičajeno nalazi i uzgaja

in vivo ex situ

konzerviranje pasmine, najčešće relativno malog broja grla, kroz držanje živih populacija izvan uobičajenih uvjeta uzgoja (npr. zoološki vrtovi, parkovi prirode, istraživački centri) u ili izvan područja u kojem je pasmina nastala

in vitro

konzerviranje genetskog materijala pasmine kriokonzervacijom (obično sjemena, embrija ili somatskih stanica) tako da se žive životinje mogu, ako je potrebno, u budućnosti rekonstruirati

izvorna pasmina

naziva se i autohtona, a potječe iz, prilagođena je i korištena je u određenoj zemljopisnoj regiji te čini podskup lokalno prilagođenih pasmina