E

efektivna veličina populacije – Ne

efektivna veličina populacije izračunava se iz broja reproduktivnih (uzgojnih) jedinki u populaciji, a govori o statusu ugroženosti pasmine

populaciju svake pasmine čine i jedinke koje još nisu postigle spolnu zrelost ili su prošle dob reproduktivne sposobnosti ili su u statusu (zdravstvenom, genetskom) koji sprečava reprodukciju. Sve su te jedinke obuhvaćene podacima o veličini populacije (stvarni broj prisutnih jedinki), ali se ne mogu računati u efektivnoj veličini populacije jer se ne mogu razmnožavati.

efektivna veličina populacija izračunva se prema jednadžbi:

Ne = (4 x Nm x ) / (Nm + )

pri čemu je:

Ne – efektivna veličina populacija

Nm – broj uzgojno valjanih i reproduktivno sposobnih muških jedinki

– broj uzgojno valjanih i reproduktivno sposobnih ženskih jedinki

Ne manji  ili jednak 50 - populacija kritično ugrožena

Ne između 50 i 200 - populacija visoko ugrožena

Ne između 200 i 1000 - populacija potencijalno ugrožena

Ne iznad 1000 - populacija nije ugrožena

ex situ

držanje živih populacija izvan uobičajenih uvjeta uzgoja (npr. zoološki vrtovi, parkovi prirode, istraživački centri) u ili izvan područja u kojem je pasmina nastala