Posavska kukmasta kokoš

Posavska kukmasta kokoš nastala je križanjem stare populacije težeg tipa zagorsko-štajerske kokoši na području Posavine pa i time predstavlja dio kulturnog identiteta Posavine. Pripada grupi srednje teških kukmastih pasmina kombiniranih svojstava, a odlikuje se vrlo kvalitetnim mesom i dobrom nesivosti. Obzirom na obojenost perja pojavljuje se u pet sojeva (zlatno smeđi, grahorasti, žuto bijeli obrubljeni, svijetlo sivi i crveno šareni soj). Snažne je i duboke građe, mirne i ljupke naravi, elegantna s kukmom na glavi po kojoj je i dobila ime. Kokoši su teške oko 3,5 kg, a pijetlovi do 4,5 kg. Tradicionalno se uzgaja u dvorištima, ali i na pašnjacima oko kuća. Primarno je uzgojno područje Posavina, ali se nalazi i u drugim krajevima Republike Hrvatske. Status izvornosti stekla je u ožujku 2023. godine.

Posavska kukmasta kokoš - broj uzgajivača, veličina matične populacije, Ne i stupanj ugroženosti (FAO 2013)

God.Br. uzgaj.Br. muš. jed.Br. žen. jed.NeStupanj ugrož.
2022436252126,00Ugrožena